Go To Content
:::

คำแนะนำในการสัมภาษณ์

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-04-19
  • View count:98

1. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์:

(1) การนัดหมายเพื่อเยี่ยมทั่วไปจำกัดเฉพาะคู่สมรส ครอบครัว หรือญาติของผู้ต้องขัง และจำกัดเฉพาะผู้ที่นัดหมายมากกว่าหนึ่งครั้ง ณ ทัณฑสถานซึ่งผู้ต้องขังตั้งอยู่ อย่างไรก็ตามผู้ที่จองผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องถูกจำกัดการเข้าสถานทัณฑ์ที่ผู้ต้องขังอยู่มากกว่าหนึ่งครั้ง

(2) การจองการสัมภาษณ์โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารควรเป็นไปตามมาตรา 7 ของข้อบังคับสำหรับการสัมภาษณ์โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำและศูนย์กักกัน

2. สัมภาษณ์นอกสถานที่

(1) เวลาสัมภาษณ์ของสำนักงานเราจำกัดครั้งละ 15 นาที (ขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนด) ขอความกรุณาผู้สมัครมาถึงศูนย์สัมภาษณ์ที่กำหนดล่วงหน้า 10 นาที เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัมภาษณ์ เวลา.

(2) เหตุผลในการปฏิเสธการสมัคร:

1. ผู้ต้องขังปฏิเสธที่จะพบกับผู้ขอนัดประชุม

2. เจ้าบ้านหรือผู้ขอสัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข ขั้นตอน เวลาที่กำหนด หรือวิธีการสื่อสาร ความถี่ เวลา และจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์

Go Top