Go To Content
:::

Hualien Detention Center, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Đối mặt dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19), chúng tôi quan tâm đến sức khoẻ các bạn lao động. Nếu có bất kỳ vấn đề cần sự trợ giúp, hãy gọi đến đường dây nóng 1955 của Bộ Lao Động

  • Publication Data :
  • Last updated:2021-05-27
  • Count Views:60

Strengthen level 3 restrictions implement 5 major measures

Nationwide level3 alert extended until 6/14

Use LINE to search the official account @taiwancdc

1955 hotline

Go Top